20.6.11

Mantelzorg onder de aandacht

In Knokke-Heist werd zopas de Mantelzorg onder de aandacht gebracht. Dat gebeurde met een bijeenkomst in de Bibliotheek van Scharpoord en de voorstelling van het nieuwe boek boek ‘A,B, C van de mantelzorg van administratieve rompslomp tot zelfzorg' . Ook werd werd bij de Margaretakerk het beeld van de Mantelzorger onthuld. Een en ander gebeurde naar aanleiding van de dag van de mantelzorg die woensdag wordt gehouden. Volgens OCMW-voorzitter Annie Vandenbussche is door de toenemende vergrijzing de behoefte aan thuiszorg enorm toegenomen. Thuiszorg en mantelzorg gaan daarbij hand in hand. In het lokaal sociaal beleidsplan werd dan ook het volgende opgenomen: ” Zorgbehoevenden kunnen zo lang mogelijk in een voor hen vertrouwde omgeving blijven wonen (...) met specifieke aandacht voor de mantelzorger en de vrijwilliger” . Om dit te kunnen realiseren zal in de gemeente in samenwerking met de sociale, de culturele en de welzijnssector onderzocht worden welke de daadwerkelijke noden zijn naar ondersteuning.