23.6.11

Ook provincieraadslid Hugo De Plecker tegen ontpoldering van de Zwinbuffer

Tijdens een vraagstelling aan de deputatie heeft provincieraadslid Hugo De Plecker donderdagnamiddag opgeroepen om de landbouwgrond rond Het Zwin niét te ontpolderen. Meteen doorprikte hij ook de overheidsleugen als zou die ontpoldering onderdeel uitmaken van het Verdrag voor de verdieping van de Westerschelde. Het gaat om “een zuivere ruil van poldergrond voor natuurgebied en dat is wat Vlaamse en Nederlanders boeren met gezond verstand niet willen”. Wat meer is, in het huidige klimaat “de eigen landbouw verwaarlozen en gokken op bevoorrading via import is een blind risico dat geen enkele regio zich nog kan veroorloven,” aldus De Plecker. “De minister-president is bevoegd voor landbouw, maar voor hem is het verdrag een doel op zich geworden. Terwijl het beschermen van de landbouwgrond zijn hoofddoel zou moeten zijn. Vandaar zijn vraag of de gedeputeerde bereid is aan de minister-president van de Vlaamse regering te vragen om alternatieven te zoeken voor de ontpoldering van de Zwinbuffer.