21.6.11

Etienne Stockx voorgedragen als korpschef in Knokke-Heist

De politieraad heeft beslist om commissaris van politie Etienne Stockx voor te dragen als korpschef van de politiezone Damme/Knokke-Heist. Stockx is momenteel waarnemend korpschef. Het voordrachtdossier wordt nu voorgelegd aan Binnenlandse Zaken, dat het dossier verder onderzoekt. Daarna wordt het document aan de koning ter ondertekening voorgelegd. Dat zal nog enkele weken in beslag nemen. Als alles normaal verloopt zou het koninklijk besluit mogelijk eind volgende maand ondertekend worden. De eedaflegging zal vermoedelijk in september gebeuren.