16.6.11

Openbare consultatie windmolenpark Norther nv

Burgers kunnen de komende 3 weken bij de Milieudienst in Knokke-Heist de aanvraag van Norther nv inkijken voor de bouw van een windturbinepark zo’n 20km buiten de kust van de badstad. Het project zou gerealiseerd worden in een zone van 44 vierkante kilometer ten zuidoosten van de Thorntonbank langs de grens met Nederland. De windmolens zullen zichtbaar zijn vanaf de zeedijk in Knokke-Heist. De volgende documenten zijn online beschikbaar: Milieu-effectenrapport en Niet-technische samenvatting. De geïnteresseerden kunnen hun standpunten, opmerkingen en bezwaren tot en met 22 juli indienen, door middel van een aangetekend schrijven met bericht van ontvangst gericht aan de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee, Gulledelle 100, 1200 Brussel, ter attentie van Mevr. Sigrid Maebe (voormalig ‘visdirecteur’ van Sea-Life). Mensen die niet in België wonen, kunnen hun opmerkingen indienen tot 21 augustus. De aanvraag kan ook ingezien worden op werkdagen bij de gemeentebesturen van iedere kustgemeente., voor Knokke-Heist: Milieudienst, Verweeplein 1, 050 630 185.