15.6.11

Nieuwe Ramskapellebrug?

De Vlaamse overheid laat een haalbaarheidsstudie maken voor een nieuwe fiets- en wandelbrug over het Schipdonk- en Leopoldkanaal in Ramskapelle. Tien maanden geleden waren adviezen en engagementsverklaringen van diverse instanties in verband met de fietsbruggen in Ramskapelle voorgelegd aan de Vlaamse minister van Mobiliteit. De afbraak van het onveilig geworden bruggencomplex aan de Palingpot betekende voor de fietsers een missing link naar het Zeebrugse havengebied. Dokwerkers en recreanten moeten momenteel onveilige omwegen nemen. De provincie, stad Brugge, de gemeente Knokke-Heist, het havenbestuur, de spoorwegen, en de bevoegde Vlaamse overheidsdiensten hebben maandenlang overleg gepleegd. Als de haalbaarheidstudie positief is, zal er een lange en elegante fiets- en wandelbrug komen. Vlaams minister voor Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits heeft daarvoor de nodige kredieten voorzien.