17.6.11

4 miljoen voor ontwikkeling Belgisch zeevisserijgebied

Tot eind 2013 is er zo’n 4 miljoen euro overheidssteun ter beschikking voor projecten op het vlak van de zeevisserij. Meer bepaald gaat het om projecten die de waarde van visserijproducten verhogen, leiden tot de diversificatie van activiteiten of de opleiding van werknemers in de visserijsector. Ook projecten die de rol voor vrouwen in de visserij versterken of staan voor een duurzaam beheer van de kust en het mariene milieu komen in aanmerking. De eerste periode om projectideeën in te dienen loopt tot 15 september 2011. Een Plaatselijke Groep (PG) onder voorzitterschap van gedeputeerde Bart Naeyaert zal de ingediende voorstellen beoordelen en de middelen verdelen. De PG bestaat uit partners uit de visserijsector, NGO’s en overheidsdiensten. De Provincie West-Vlaanderen werd aangeduid als administratieve en financiële verantwoordelijke.