2.5.11

Voor de sloop bestemd vissersschip weer in de vaart

In onze kusthaven werd het vissersvaartuig Z90 weer in gebruik genomen. Dat gebeurde door reder Eddy Cattoor. Het 38m lange schip stond tevoren als de 'Oosthinder' geruime tijd op de slooplijst. Het werd in 1983 gebouwd bij De Graeve. Met het weer in de vaart brengen van de Z90 Francine zet de reder een familietraditie voort, die voor de oorlog van start ging met de schepen van de reders Jan en Pieter Demeester, beter bekend als De Zillemaker. Eén van hun schepen vergezelde bij het uitbreken van de oorlog trouwens de Goudvloot. De Z90 werd vernoemd naar de overleden vrouw van de reder. Het gerenoveerde vaartuig beschikt nu over een zweefkor die amper de bodem raakt. De netten ploegen de zeebodem niet om en veroorzaken dus geen ecologische schade meer. Het levert ook een flinke brandstofbesparing op.