4.5.11

Extra geld in de strijd tegen duizendjarige storm

De Vlaamse regering zal dit jaar 23,5 miljoen euro investeren in de strijd tegen een duizendjarige storm. Vlaams minister voor Openbare Werken Hilde Crevits kon bij de begrotingscontrole voor dit jaar 2,6 miljoen euro extra vrijmaken voor de kustverdediging. Maar dat zal niet aan de Oostkust worden besteed. Met het extra geld zal namelijk het strand in de zone De Haan-Wenduine worden verbreed en verhoogd. Het Geïntegreerde Kustveiligheidsplan gaat uit van een stijging van de zeespiegel met dertig centimeter tegen 2050 en tachtig centimeter tegen 2100.