3.5.11

Geen strandredders met pasen

De kustburgemeesters hebben bevestigd wat vorige week burgemeester Lippens al zei. Er komt geen uitbreiding van de periode waarin er strandredders aanwezig zijn aan onze kust. Er is geen geld voor een uitbreiding van de strandbewaking. Verder bestaat de pool van strandredders voor een groot stuk uit studenten, die zich tijdens het paasverlof nog voorbereiden op de examens. Ook zijn er in het voorjaar vanwege het koude kustwater maar weinig mensen die echt in zee willen zwemmen. Elke redderspost aan zee blijft van 1 juli tot 31 augustus permanent bemand. De badplaatsen sloten vorig jaar een overeenkomst af om ook buiten die periode sommige posten open te houden, in het bijzonder vanaf 18 juni en tot 4 september.