4.5.11

Boeren kunnen regen best gebruiken

Ook in onze polder raken landbouwers toenemend in de problemen door het uitblijven van regen. Gewassen zoals maïs, bieten en tarwe lijden onder de aanhoudende droogte. Op plaatsen heeft ook gras heeft het moeilijk. Boeren vrezen voor verminderde opbrengst en stijging van de veevoederprijzen. Sommige landbouwers hebben inmiddels tankwagens ingezet, voor het aanvoeren van zoetwater, om daarmee hun percelen te beregenen. De droogte komt ongelegen omdat juist nu allerlei zaden en kiemplantjes de grond in gaan. In de natuur is het gebrek aan regen ook problematisch voor vogels en de kikkervisjes in ondiepe poelen.