18.4.11

Restafval duikt onder de 150 kilo grens in Knokke-Heist

Met een score van 149 kg restafval per inwoner is de badstad er vorig jaar voor de eerste keer in geslaagd om onder de maximumnorm van 150 kilo te blijven. Die wordt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij oplegd aan de gemeenten. In 2001 bedroeg het restafval nog 237 kilogram per inwoner. Dat betekent op negen jaar tijd een daling met liefst 37 procent. Wel dient gezegd, dat OVAM een correctiefactor van 1,64 toewijst aan Knokke-Heist ten einde rekening te houden met de toeristische impact op het geproduceerd afval. Wel wordt een inspanning gevraagd om het PMD nog beter te sorteren. Verleden jaar steeg het residu immers lichtjes. Analyses tonen aan dat de meeste fouten gemaakt worden bij plastic verpakkingen. Enkel plastic flessen en flacons mogen in de PMD-zak, geen potjes, vlootjes of folies. Verder noteerde de gemeente voor 2010 een belangrijke stijging van het zwerfvuil met 20%. Dat is deels te wijten aan het opruimen van weggewaaid, slecht samengebonden papier en karton. Het restafval dat tweedeverblijvers en toeristen deponeren in de betaalcontainers is verdubbeld.