23.4.11

Concessie windmolenpark weer ingetrokken

De concessie voor een windmolenpark een kleine 40km buiten de kust van Knokke-Heist wordt weer ingetrokken. Dat gebeurt op last van minister van Energie Paul Magnette. Het consortium Seastar verkreeg vorig jaar de “zesde” concessie voor de zone E, tussen de zandbanken 'Bank-Zonder-Naam' en 'Bligh Bank'. Seastar zou er een windmolenpark van 246 MW bouwen. Een arrest van de Raad van State stelt echter dat de locatie in kwestie reeds in concessie gegeven werd voor het aanbrengen van onderzeese kabels.