19.4.11

Groei voor haven van Zeebrugge in eerste kwartaal

In de eerste 3 maanden van het jaar steeg de goederenoverslag in de haven van Zeebrugge met 1,7 %. Dat was goed voor de overslag van in totaal ruim 12,1 miljoen ton goederen. Het herstel van de roro-trafiek, dat in 2010 al begon, zet zich verder. Er werd liefst 15,2 % meer roro-vracht behandeld. Ook de heropleving van de trafiek van nieuwe wagens wordt bestendigd. Dat weerspiegelde zich in de verscheping van circa 485.000 auto’s. Dat is een toename met 28 procent. Met 593.000 behandelde standaardlaadboxen kende de containertrafiek evenwel een terugval van 2.9 procent. Dat had vooral te maken met een vermindering van het ladingaanbod naar China. De vloeibare bulk, voornamelijk LNG, vertoonde een groeicijfer van 11,2 procent. De vaste bulk steeg met ruim 28 procent. Het passagiersverkeer daalde met 12,2 % tot zo’n 73.000 passagiers. Dat is te wijten aan het verdwijnen van de passagiersverbinding met Schotland.