23.4.11

Moet er nog zand zijn

Op dinsdag 24 mei wordt een studiedag gehouden over hoe Vlaamse en Nederlandse onderzoekers aankijken tegen de stijgende zeespiegel en de geplande bescherming van onze Noordzeekusten. Dat gebeurt onder het motto “Moet er nog zand zijn” en op initiatief van het Vlaams Instituut voor de Zee. Op de agenda: het ‘Geïntegreerd Kustveiligheidsplan’ van de Vlaamse overheid, de denkoefening ‘Vlaamse Baaien’ van de baggersector en het het ‘Kappa-plan’ van Natuurpunt. Het zijn stuk voor stuk initiatieven die streven naar een kustlijn die ons land beter moet beschermen tegen de stijgende zeespiegel en het opkomende stormgeweld. Tevens trachten ze een economische en ecologische meerwaarde te bieden aan de plannen voor het herinrichten van onze kust. Meer informatie en inschrijven: www.vliz.be/moeternogzandzijn