19.5.10

Voorstelling inspiratieboek Innoverende Straat

Het inspiratieboek voor de handelskern Heist wordt op donderdag 27 mei voorgesteld in het plaatselijk stadhuis. Het gaat om een initiatief van UNIZO West-Vlaanderen en partners. De bedoeling is om in plaats van één enkele handelszaak, een hele buurt aan te pakken. Zo wil men een compleet commercieel centrum aantrekkelijker maken. Enige tijd geleden werd de handelszone Heist hiertoe geselecteerd. Het inspiratieboek kwam tot stand in verschillende fases. Het begon met een grondige analyse van de huidige commerciële toestand van de handelszone Heist. Daarna werd samen met verschillende handelaars gebrainstormd om tot 3 ideeën te komen. Deze innovaties zijn nu verwerkt in het inspiratieboek. In een tweede ronde van het project is er een mogelijkheid dat andere handelszones uit de gemeente hiervoor aan bod kunnen komen.