18.5.10

Weer twee bedrijven over de kop in Knokke-Heist

De rechtbank voor koophandel heeft andermaal het bankroet uitgesproken over een paar bedrijven uit de badstad. Zo is in Knokke de commerciële vennootschap Sibprom failliet verklaard. Die vennootschap had haar zetel in de Jan Devisschstraat en specialiseerde zich in administratieve activiteiten voor bedrijven en kantoren. De advocaten Marc en Yves Castermans moeten de schuldeisers opvangen. In Heist is de firma achter Café de Golfbreker failliet verklaard. Het bedrijf had haar zetel in de Herman Lybaertstraat.