20.5.10

Voorbereiding verkiezingen verloopt vlot

Mede dankzij de vrijwilligers verlopen de voorbereidingen voor de verkiezingen van 13 juni in Knokke-Heist bijzonder vlot. Alle 40 kiesbureaus hebben reeds een voorzitter en een secretaris. Deze lijst werd ondertussen overgemaakt aan de kantonvoorzitter. Ook zijn intussen de bijzitters en reservebijzitters opgeroepen, onder wie 58 burgers die zich vrijwillig hiervoor hebben opgegeven. Voor de technische diensten is het eveneens een drukke tijd met het plaatsen van de verkiezingsborden en straks het inrichten van de stemlokalen. Ook voor logistiek en vervoer hebben zich trouwens 5 vrijwilligers gemeld. Wie vragen heeft over de verkiezingen (volmachten enz.) kan best te rade gaan bij de gemeentelijke website. En wie een kick krijgt van verkiezingen kan het volgende alvast noteren. In oktober 2012 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, met dus ook de telling in eigen beheer. Dan zoekt de gemeente liefst 530 vrijwilligers.