22.5.10

Sperperiode voor zomerkoopjes start op 6 juni

Voor de zomersolden, die zoals gebruikelijk op 1 juli van start gaan, gelden nieuwe wettelijke bepalingen. In de nieuwe wet staat dat de sperperiode ingaat op 6 juni. Dat is de periode vlak voor de solden waarin geen prijsverminderingen geafficheerd mogen worden. Die sperperiode is derhalve twee weken korter dan vroeger. Van 6 juni tot 1 juli mogen ook in Knokke-Heist controleacties verwacht worden. Het verbod op aankondiging van prijsverminderingen tijdens de sperperiode geldt trouwens enkel voor kleding, schoenen en lederwaren. De sperperiode betreft dus niet zaken zoals zonnebrillen, tuinmeubelen, enz. De aangepaste 'wet marktpraktijken' omvat ook nieuwe regels rond gezamenlijk aanbod, in de volksmond beter gekend als koppelverkoop. Koppelverkoop mag voortaan, maar mag niet misleidend zijn en niet leiden tot verkoop met verlies. Daarnaast zijn er twee wijzigingen bij de verkoop op afstand, zoals televerkoop, e-commerce, enz. De bedenktermijn voor de klant wordt verdubbeld van 7 tot 14 kalenderdagen, maar voor het verstrijken van die termijn kan voortaan echter wel betaling geëist worden. Het verbod op verkoop met verlies wordt grotendeels behouden. De sperperiode voor de wintersolden start in 2010 op 6 december en de wintersolden zelf vangen aan op 3 januari.