22.12.10

Verkeerssituatie wordt gewijzigd bij Keuvelhoekschool

In Knokke wordt per 1 januari de verkeerssituatie aangepast bij de Keuvelhoekschool. Dat is nodig om bij schoolbegin en -einde ongevallen te voorkomen. In het straatdeel van de Lindenlaan tot bij de school aan de Duivelsputlaan zal éénrichtingsverkeer gelden. Ook de Duivelputlaan wordt ‘één richting’ naar de Magere Schorre. Bij de Keuvelhoekschool wordt verder een groene “kiss en ride” zone voorzien. Daarnaast wordt de uitgang van de fietsenstalling geaccentueerd met paaltjes en worden de zebrapaden verplaatst. Eén en ander moet zorgen voor een meer veilige schoolomgeving voor de 320 kinderen die er de lessen volgen.