20.12.10

Bosbeheerswerken langs de Zwinlaan en Bronlaan in Knokke

In het Vlaams natuurreservaat 'De Zwinduinen en -polders' zijn in de wintermaanden de bosbestanden langs de Zwinlaan en de Bronlaan aan een schoonheidsbeurt toe. Deze bosstroken bestaan hoofdzakelijk uit hoog opgaande gewone esdoorns, waardoor zij vrij eentonig zijn. Het is de bedoeling meer variatie in zowel de soortensamenstelling als de structuur van die bosstroken te brengen. Hiervoor zullen in verscheidene fasen de gewone esdoorns gekapt worden. De daaropvolgende lente en zomer zullen de gekapte esdoorns weer uitlopen tot meerstammige boompjes. Zo wordt het huidige hooghout omgezet naar hakhout. Bovendien zullen ook nog nieuwe, inheemse struiken en bomen geplant worden op de plaatsen waar de esdoorns verwijderd werden. Na enkele jaren zullen deze plaatsen met nieuw aangeplante meidoorns, sleedoorns en hazelaars uitgroeien tot een mantelstruweel met bessen dat voor vogels, bijen en vlinders aantrekkelijk is. Door deze werken zal vanaf nu het ruiterpad evenwijdig met de Bronlaan en de Zwinlaan tijdelijk worden afgesloten.