24.12.10

Veel ganzen in regio Knokke-Heist aanbeland

De voorbije dagen zijn recordaantallen ganzen geteld in de polders aan onze Oostkust. Het gebied is een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor wilde ganzen. Maar de aantallen die in de buitengebieden rond Knokke-Heist en Blankenberge werden genoteerd zijn ongezien. Naar schatting trokken 60.000 tot 80.000 ganzen van Nederland en Denemarken naar ons kustregio. Dat zegt professor Eckhart Kuijken van de Gentse universiteit. Het gaat voornamelijk om kolganzen maar ook om enkele duizenden brandganzen. Het dichtvriezen van meren in meer noordelijke gebieden heeft vermoedelijk de trek naar het zuiden mede in de hand gewerkt.