23.12.10

Mogelijk toch nieuwe Ramskapellebruggen

Tussen Knokke-Heist en het Zeebrugse achterhavengebied worden mogelijk toch nieuwe Ramskapellebruggen aangelegd. Het gaat om bruggen voor fietsers en voetgangers over het Leopold- en Schipdonkkanaal. Die moeten vooral het woon-werkverkeer met de fiets van en naar het havengebied aanmoedigen en vergemakkelijken. Knokke-Heist onderhandelde er ongeveer een jaar over met de hogere overheid. Minister Crevits heeft nu geantwoord dat de dienst Waterwegen bereid is tot het bouwen van de 'Ramskapellebruggen'. De bruggen dienen echter één geheel te vormen met het totaalproject voor de ontsluiting van het havengebied met de fiets. Twee spoorbanen dienen overbrugd of ondertunneld. Ook verwacht de Vlaamse overheid een financieel engagement van 50 % vanwege de andere betrokken partijen. Het gemeentebestuur van Knokke-Heist merkt op dat die vraag tot medefinanciering een nieuw element in het dossier is.