5.11.10

Partij voor Zeeland voert actie tegen uitbreiding van het Zwin

De Partij voor Zeeland wil dat de plannen voor de uitbreiding van het Zwin alsnog worden teruggedraaid. De Zeeuwse gedeputeerde Johan Robesin wil in die zin een brief aan het nieuwe kabinet in Den Haag sturen. Robesin wil ook dat onze buurprovincie veel scherper reageert op de plannen met het Zwin dan Gedeputeerde Staten van plan waren. Hij vroeg verder aandacht voor de dumpplaats van gifgasgranaten uit de Eerste Wereldoorlog bij Knokke-Heist, het verlies van natuur om nieuwe natuur te maken, de belangen van de gedupeerden en de gevolgen voor Retranchement.