5.11.10

Knokke-Heist stopt met aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal

De badstad laat per 1 januari niet langer luiers en incontinentiemateriaal apart ophalen. Uit recente studies is gebleken dat dit niet langer nuttig en rendabel is. De samenstelling van de luiers is immers de jongste jaren fel veranderd. Vroeger kon zo’n 80 % van de luier gecomposteerd worden. Vandaag is dat nog maar een kwart. De luier is dus op dit moment hoofdzakelijk een verontreiniging, dit ten gevolge van de aanwezige polymeren, die slecht zijn voor het milieu en niet composteerbaar. Daarom is de beste verwerkingsmethode voor luiers momenteel vernietiging in een verbrandingsoven met energierecuperatie. Vanaf nu worden ook geen witte ophaalzakken meer verkocht. Wie een voorraad heeft kan die ook volgend jaar echter nog gebruik om luierafval aan te bieden op hetzelfde tijdstip van de restafvalinzameling in de straat.