2.11.10

Onderzoek naar vestingpoort in Retranchement

Onze buurprovincie Zeeland laat binnenkort onderzoek doen naar resten van een poort in de vestingwallen in het grensgehucht Retranchement. Vlakbij fort Nassau gaat een onderzoeksbureau enkele proefsleuven graven. Op basis van oude notities bestaat het vermoeden dat de poort daar in de buurt moet gestaan hebben. Als overblijfselen gevonden worden dan zal met de dorpsraad overlegd worden op welke manier men bij de site een zichtbare herinnering kan neerzetten.