4.11.10

Kandidaten worden nu voorgedragen voor de sporttrofeeën in Knokke-Heist

De Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist gaat op zaterdag 8 januari de gegadigden kiezen voor de jaarlijkse sporttrofeeën. Kandidaturen kunnen tot 1 december worden ingezonden. Voor de titels “Sportman en Sportvrouw” kunnen worden voorgedragen: de actieve mannelijke en vrouwelijke sportbeoefenaars, die minstens drie jaar in de badstad woonachtig zijn, of die lid zijn van een sportvereniging die bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist is aangesloten. Voor de titels “Sportclub en Jeugdploeg”: de bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportverenigingen en jeugdploegen actief in een jeugdcompetitie. Voor de titel “Beloftevolle jongere”: de actieve mannelijke en vrouwelijke sportbeoefenaars tot de ouderdom van 18 jaar die aantreden in een jeugdcategorie en minstens drie jaar in de badstad wonen of lid zijn van een bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist aangesloten sportvereniging. Voor de titel “Laureaat van Sportverdienste”: de personen, al dan niet in Knokke-Heist woonachtig, die zich onbaatzuchtig, op een uitzonderlijke wijze en gedurende ten minste 20 jaar hebben ingezet ter bevordering van de sport in Knokke-Heist en niet omwille van de door hen geleverde sportprestatie. Voor de titels “Gouden en Zilveren medaille van Sportverdienste”: de personen die 35 of 25 jaar ononderbroken lid zijn van één zelfde sportvereniging aangesloten bij de Stedelijke Sportraad van Knokke-Heist. De kandidaat moet minstens 20 of 15 jaar een bestuursfunctie hebben waargenomen. De jaren gewoon lidmaatschap komen slechts voor de helft in aanmerking.

De kandidaturen moeten tegen 1 december 2010 toekomen:
- per aangetekende zending op de maatschappelijke zetel van de Stedelijke Sportraad (A. Verweeplein 1 te Knokke-Heist);
- tegen ontvangstbewijs op het secretariaat van de Sportdienst (E. Verheyestraat 14 te 8300 Knokke-Heist);
- tegen ontvangst van een bevestiging via e-mail aan
sportraad@knokke-heist.be.

De volledige versie van het reglement betreffende de toekenning van de sporttrofeeën is beschikbaar op de website
www.sportraadknokkeheist.be