25.11.09

Nieuw parkeerplan voor Knokke-Heist

Woensdagavond legt het college in Knokke-Heist een nieuw parkeerplan ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De bedoeling is om in het volledige gebied boven de Izabellavaart blauwe zone of betalend parkeren in te voeren. Het nieuwe parkeerplan zou op 10 februari in voege treden. In september komt er een evaluatie. Alle inwoners en tweede verblijvers krijgen een brief waarin uitgelegd wordt welke gevolgen het parkeerplan ressorteert voor de straat waar ze wonen. Toeristen zullen bij het binnenkomen bij middel van borden gewezen worden op de gewijzigde parkeerinrichting. Dat zal trouwens van de bezoekers enige studie vergen, want makkelijk is het plan niet. Verder zijn parkeerfaciliteiten gepland voor wie woont en werkt in de parkeerzones. Het plan met z’n rode winkelstraten en oranje, groene en blauwe zones, probeert vooral een oplossing te bieden voor de parkeerdruk tijdens schoolvakanties, in de weekends en op feestdagen. Positief punt is alvast het feit dat ’s morgens in de winkelstraten pas vanaf 11 uur moet betaald worden. Op die manier kunnen de inwoners her en der in de badstad hun boodschappen doen zonder dat het hen parkeergeld gaat kosten.