26.11.09

Sneller compensatie voor boeren die door ganzen geteisterd worden

Landbouwers in de polder rond Knokke-Heist die schade lijden door overwinterende ganzen, zullen nu makkelijker vergoed worden. Tot voor kort moest een ingewikkelde juridische procedure gestart worden. Het kon soms tot 8 jaar duren vooraleer de boeren compensatie kregen. Door de nieuwe procedure komt de vergoeding veel sneller. Wordt een veld compleet vernield dan wordt onmiddellijk uitbetaald. In de andere gevallen wordt de schade binnen het jaar na de vaststelling geregeld. Landbouwers in de wijde omgeving van Knokke-Heist worden steeds meer geteisterd door de vele duizenden ganzen die in Het Zwin bivakkeren. Op het moment dat er in het natuurgebied niks meer te halen valt gaan ze op zoek naar fris groen in de polder. Op het menu staat ondermeer het maaigras dat door de landbouwers wordt ingezaaid voor het melkvee. Soms vernietigen de ganzen driekwart van zo’n veld.