25.11.09

Begroting Knokke-Heist enkel goedgekeurd door de meerderheid

In Knokke-Heist werden de begroting voor volgend jaar en het meerjarenplan tot 2012 goedgekeurd door de meerderheid. De Open-VLD, het Vlaams Belang, en het onafhankelijk raadslid Anne Van Hoof stemden tegen. De burgemeester feliciteerde de Schepen van Financiën Maxim Willems met de besparingen en de vermindering van de schuldenlast, die in de nieuwe begroting vervat liggen. Open VLD-raadslid Frank Naert kwam echter terug op eerdere positieve geluiden. Hij geeft toe dat er inspanningen gebeurd zijn met betrekking tot de schuld, maar zegt dat die volgend jaar weer gaat stijgen. Verder kan volgens Naert de badstad nog steeds met de inkomsten de uitgaven niet financieren. De oppositiepartijen hebben zich ook tegen het behoud van de gemeentelijke opcentiemen op 1900 gekant. Zij willen een vermindering.