24.11.09

Knokke-Heist overweegt schoollokalen te verhuren wanneer niet in gebruik

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist wil dat schoolgebouwen, die tijdens weekends en vakanties leeg staan, beter benut worden. In dat verband wordt momenteel gewerkt aan een plan waarbij in eerste instantie de Kunstacademie lokalen zal kunnen afhuren. Dat staat in de nieuwe beleidsnota. Later zouden lokalen ook aan derden kunnen worden verhuurd. Een en ander moet tegen 1 september van volgend jaar leiden tot een optimaal gebruik van alle schoolruimte. Er is namelijk regelmatig meer vraag naar vergaderlokalen op momenten dat alles volzet is in Scharpoord. Momenteel is de turnzaal van de Gemeentelijke Basisschool De Vonk reeds opgenomen in de uitbatingsovereenkomst met de vzw Sportcentrum, die de zaal doorverhuurt aan lokale sportverenigingen. Het schepencollege wil dat principe nu uitbreiden tot alle gemeentelijke schoolgebouwen.