27.11.09

Werken verkeersplateau Knokkestraat-Ooststraat in Heist

Vanaf maandag zullen kleine aanpassingswerken gebeuren aan het verkeersplateau ter hoogte van de hoek Knokkestraat/Ooststraat in Heist. Om deze werken uit te voeren zal slechts één rijstrook afgesloten worden. Hierdoor zal het verkeer beurtelings kunnen passeren. Omdat een verhardingsperiode moet worden in acht genomen zal deze werkeershinder nagenoeg 10 dagen duren.