27.5.09

Toegang Kinkhoorn beter toegankelijk voor veiligheidsdiensten

Het Heistse plein De Kinkhoorn moet beter toegankelijk zijn voor de veiligheidsdiensten. Momenteel wordt rond het plein vaak zo geparkeerd dat voertuigen het plein niet kunnen oprijden in geval van nood of voor werkzaamheden. Er is nochtans een 'prioritaire zone' gemarkeerd bij middel van rode klinkers op het verkeersplateau tussen de Parkstraat en de Parentstraat noord. Voor de duidelijkheid worden de klinkers nu herschilderd. Bovendien wordt de zone uitgebreid over het hele plateau. Op die manier wordt ook de toegankelijkheid van de zuidkant van het plein voor dringende interventies gevrijwaard. In de badstad zullen enkele andere prioritaire zones bij het Vissershuldeplein, de Parkstraat, en het Rubensplein Oost eveneens met rode verf duidelijker gemarkeerd worden.