29.5.09

Archeologen verkennen Duinenwater en A11-traject

Raakvlak, de Intergemeentelijke Archeologische Dienst, heeft de voorbije maanden verkennend onderzoek gevoerd in de badstad. Dat gebeurde op de terreinen van het project Duinenwater in Knokke en langs de A11-havenverbindingsweg in Westkapelle. Het uitvoeren van opgravingen naar eventueel historisch materiaal is momenteel nog niet voorzien. Dat hangt namelijk af van de resultaten van het verkennend onderzoek. Raakvlak gaf in het eerste kwartaal van dit jaar verder ook een tiental adviezen aan de dienst Stadsontwikkeling in de badstad. In dergelijk advies wordt aandacht gevraagd voor mogelijke archeologische resten op specifieke bouwsites.