28.5.09

Ter Linden eerste West-Vlaamse ziekenhuis met meldpunt ouderenzorg.

AZ Gezondheidszorg Oostkust start in het Ter Linden ziekenhuis in Knokke met een ‘meldpunt ouderenzorg’. Het gaat om een primeur in onze provincie. Vanaf 1 juni kan iedereen met een vraag rond ouderenzorg op het meldpunt terecht. Op die manier moet de communicatie met het ziekenhuis een stuk eenvoudiger worden voor huisartsen, thuiszorgdiensten, mantelzorgers en de zorgbehoevende patiënt. Davy Desmedt, sociaal verpleegkundige, zal als coördinator instaan voor het correct analyseren en verwerken van vragen en suggesties. Daarnaast kan hij zo nodig adviseren of doorverwijzen naar de correcte partner. Alles wat met ouderenzorg binnen het ziekenhuis te maken heeft kan aan bod komen. Dat gaat van de werking van geriatrisch afdelingen, opname in geriatrisch dagziekenhuis via huisarts, uitwisselen van informatie tussen thuisverpleegkundigen en andere zorgverleners, tot contact met behandelende arts door verpleegkundige van rustoord, suggesties m.b.t. opname –en ontslagbeleid, doorverwijzen naar ziekenfonds rond thuiszorgmogelijkheden na ontslag uit het ziekenhuis, en dergelijke meer. De centralisatie van alle vragen zal ongetwijfeld leiden tot een snellere dienstverlening en een betere communicatie tussen interne en externe partners.


Het meldpunt ouderenzorg man telefonisch bereiken in de voormiddag via tel. 050 63 37 33 of via mail: meldpuntouderenzorg@vzwgo.be.