26.5.09

MNM reklame veroordeeld om te verdwijnen in Knokke-Heist

De vrederechter heeft beslist dat een groot publiciteitsbord voor de nieuwe VRT-zender MNM in Knokke moet verdwijnen. Het paneel was illegaal geplaatst door de firma Think Media Outdoor vlakbij het Q8 benzinestation langs de Natiënlaan. Dit stuk grond is namelijk eigendom van de gemeente, die hiervoor geen enkele vergunning had gegeven. Na herhaald aandringen om het bord weg te nemen wendde de gemeente zich tot de vrederechter. Deze oordeelde nu dat het bord weg moet en dat de gemeente 10 euro 'bezettingsvergoeding' per dag toegekend krijgt vanaf 24 september 2008. Ondertussen is het publiciteitspaneel blanco gemaakt. Verder langs de Natiënlaan in de omgeving van de Kalvekeetdijk staat nog een bord van dezelfde firma, maar dat staat op privégrond en heeft dus geen vergunning nodig.