10.3.09

Renovatie Rode Kruisstraat

Het trottoir en de parkeerstrook in de Rode Kruisstraat worden dit voorjaar vernieuwd. De nutsmaatschappijen zullen van de gelegenheid gebruik maken om een nieuwe laagspanningskabel, gasleiding en drinkwaterleiding aan te leggen. Deze werkzaamheden starten op 20 april en zullen 3 weken in beslag nemen. Tijdens de werken blijven de garages van de omwonenden toegankelijk. Op 11 mei start dan de effectieve heraanleg van het voetpad en de parkeerstroken. Op dat moment zullen de omwonenden echter geen gebruik kunnen maken van hun garages in de straat. Dat deel van de renovatie zal 20 werkdagen duren.