13.3.09

120 hectare landbouwgrond wordt ontpolderd

Het natuurreservaat Het Zwin in Knokke-Heist wordt uitgebreid met 120 hectare. Dat heeft de Vlaamse regering 'vrijdag de dertiende' beslist... Voor de uitbreiding moet evenwel waardevolle landbouwgrond worden ontpolderd. Dit is zogezegd nodig om de verzanding tegen te gaan. Dat gegeven is echter zeer omstreden. De zeestroming voert zand aan, maar de getijdewerking is te zwak om dat zand terug weg te halen. De uitbreiding van het Zwin zou volgens sommigen de getijdenwerking sterker maken. De vraag was enkel hoeveel landbouwgebied daarvoor ontpolderd moest worden. Een milieu-effectenrapport bracht vijf alternatieve oplossingen aan. De Vlaamse regering kiest nu voor het scenario met het kleinste verlies aan landbouwgrond. Het zal vijf jaar duren voor de uitbreiding rond is. Er moeten onteigeningen en afgravingen gebeuren en verder moet landinwaarts een nieuwe zeewerende dijk worden gebouwd.