12.3.09

Cnocke is Hier

Zopas is in de badstad het nieuwe nummer van het heemkundig tijdschrift van ‘Cnocke is Hier’ verschenen. De publicatie omvat een tiental bijdragen omtrent mensen en historische gebeurtenissen in de deelgemeente. Ondermeer is er een afscheid aan Meester D’hont, die in september overleed. Verder het verhaal van ‘Hotel du Lion d’Or’ en zijn bewoners. Ook komt een beschrijving aan bod van de onlangs afgebroken Commandobunker in Westkapelle. Een Canadees verhaal ontbreekt evenmin. Het gaat om het weerzien met de familie van een piloot, die in 1945 met z'n vliegend fort (B17) een noodlanding maakte in Knokke. Ten slotte passeert ook de Hazegrasschorre de revue en een brand die in 1904 leidde tot het oprichten van een eigen ‘brandspuitdienst’ in de badstad. Vanaf nu verschijnt het tijdschrift tweemaal per jaar.