10.3.09

Inspraak in Cadzandse plannen

De startnotitie voor een milieueffectenrapport ten behoeve van een nieuwe vakantiewijk in Cadzand-Bad ligt tot 25 maart ook ter inzage bij de Milieudienst in Knokke-Heist. Dat is het gevolg van een verdrag tussen Nederland en het Vlaams Gewest. De Ontwikkelingsmaatschappij Cavelot bv is namelijk van plan in onze buurgemeente 450 recreatiewoningen te bouwen, waarvan 50 voor deeltijdse bewoning. De verkaveling zou komen in het agrarisch gebied net ten oosten van het afwateringskanaal en ten zuiden van de huidige bebouwde kom van Cadzand-Bad.