13.2.09

Middeleeuwse sites in het pad van de AX

Door archeologisch onderzoek als voorbereiding op de aanleg van de AX-havenverbindingsweg werden in de Westkapelse polders reeds een drietal middeleeuwse sites ontdekt. Dat was het resultaat van ‘veldkartering’ door Raakvlak, de Intergemeentelijke Dienst voor Archeologie in Brugge en Ommeland. Daarbij werden geploegde akkers afgelopen om bovengeploegde resten van eventuele archeologische sites te vinden. In een tweede fase worden straks proefsleuven gegraven in weilanden en op de reeds gevonden veldsites. De resultaten komen in een rapport. Aan de hand daarvan zal beslist worden welke terreinen zullen worden afgegraven. De opgravingen zullen gebeuren nog voor de werken voor de AX van start gaan.