11.2.09

Beheerplan voor Bosje van Heist

Het studie- en adviesbureau voor landinrichting en terreinbeheer 'Econnection' heeft een uitgebreid bosbeheerplan opgesteld voor het Bosje van Heist. De gezamenlijke oppervlakte van het bosgebied bedraagt ongeveer 11 ha. Het bosbeheerplan werd opgemaakt voor een periode van 20 jaar. Het doel is een duurzame bosontwikkeling en het herstel van duinovergangen. Het beheer besteedt vooral aandacht aan een streekeigen bosomvorming en het behoud van zeldzame soorten. Ook wordt gestreefd naar een evenwicht tussen de verschillende bosfuncties, waaronder ook het aspect recreatie.


Het bosbeheerplan ligt vanaf 16 februari tot 17 maart ter inzage bij de Milieudienst Knokke-Heist, tel. 050 630 198, milieudienst@knokke-heist.be