11.2.09

Derde fase Bedrijventerrein’t Walletje in stroomversnelling

Minister Marino Keulen heeft aan het Autonoom Gemeentebebedrijf Stadsontwikkeling in Knokke-Heist groen licht gegeven om de gronden voor de derde fase van Bedrijventerrein 't Walletje met spoed te kunnen onteigenen. Van donderdag tot 6 maart ligt het ministerieel besluit en het onteigeningsdossier ter inzage in de exploitatiezetel van het AGSO. Stadsontwikkeling is van plan om zo vlug mogelijk de procedure op te starten. De bedoeling is om met de eigenaars tot een vergelijk in der minne te komen. Mocht dit niet lukken, dan worden de gronden via de gerechtelijke spoedprocedure onteigend. Inmiddels hebben al meer dan 100 zelfstandigen en ondernemingen hun aanvraag gedaan om grond te kopen. De derde fase omvat een kleine 5 ha. Daarvan zal na aanleg van wegenis en waterbuffers zowat de helft bebouwbaar zijn. Op de site wordt ook een bedrijvencentrum opgericht. Daar krijgen jonge en startende ondernemers de noodzakelijke infrastructuur en begeleiding.


AGSO Knokkestraat 22 in Knokke-Heist, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16.30 uur.