12.1.09

Werken in de Kleine Vlakte

De Vlaamse overheid plant in de herfst een aantal werken in de Kleine Vlakte van de 'Zwinbosjes'. De Paardenmarktbeek, die door het westelijk deel van dat natuurgebied loopt, wordt uitgediept en ook enigszins verplaatst. In de oostelijke helft wordt de geplande verzilting uitgesteld. Wel wordt hier en daar 'vernatting' toegepast door depressies uit te graven van maximaal 2 m diep. Verschillende nieuwe poelen zullen zo het oorspronkelijk reliëfrijkere landschap herstellen. Waar de Graaf Leon Lippensdreef aan de Kleine Vlakte paalt wordt een berm van anderhalve meter aangelegd. Die moet de verstoring van de vogels door het verkeer tegengaan. Het fietspad en de wandelpaden blijven behouden, en er komt een extra ruiterpad. Alle werkzaamheden in de Kleine Vlakte samen zijn geraamd op 800.000 euro. Ze worden voor 50 % gefinancierd door Europa en komen voor de andere helft ten laste van de Vlaamse Gemeenschap.