17.1.09

Van Nuffel geen voorstander om iedereen te laten blazen

Hoofdcommissaris Dirk Van Nuffel van de politiezone Damme/Knokke-Heist is geen voorstander om bij BOB-acties absoluut elke bestuurder te laten blazen. Gedurende de 6 weken van de eindejaars-BOB-campagne werden in ons land bijna 180.000 automobilisten onderworpen aan een ademtest. Dat was het hoogste aantal ooit. Van hen werden 4,8 procent positief bevonden, hetzelfde percentage als in 2007. Hoofdcommissaris Van Nuffel heeft echter z’n bedenkingen. Vroeger onderwierp men alleen mensen aan een blaastest die uiterlijke tekenen van drankgebruik vertoonden. De hoofdcommissaris meent dat men geen alcoholtest moet afnemen van bijvoorbeeld een bejaard echtpaar op weg naar de supermarkt, dat geen enkele zweem van alcohol vertoont. Hij staat echter min of meer alleen met die nuchtere mening. Door iedereen te laten blazen doet de overheid echter het aantal positieve resultaten dalen zodat de politici mekaar een schouderklopje kunnen geven, terwijl er strikt genomen geen vooruitgang geboekt werd.