16.1.09

Beter toegankelijk maken bemoeilijkt tijdelijk toegankelijkheid Sincfala

Volgende week wordt besproken wat de toegankelijkheid zal zijn van het museum Sincfala, de komende maanden. Dat komt door de werken die momenteel aan de gang zijn. Die hebben onder meer te maken met het verbeteren van de toegankelijkheid van het Heistse museum van de Zwinstreek... Vrijdagmorgen werden in dat verband elementen geleverd voor de bouw van de lift in het Oud Schoolgebouw. De liftelementen werden vervolgens met een kraan boven het gebouw gehesen. En dan spectaculair in het museum neergelaten via een opening die in het dak gemaakt was.