13.1.09

Eurofittest in Ter Duinen Campus Heist

Tot komende dinsdag wordt in de Ter Duinen Campus Heist de EurofitTest afgenomen van alle leerlingen. De test omvat 7 lichaamsmetingen, zoals lengte en gewicht, en 9 motorische proeven. Aan de hand van de scores kan worden vastgesteld in welke mate spierkracht, bewegingssnelheid, lenigheid, coördinatie en aëroob uithoudingsvermogen bij een persoon aanwezig zijn. Naargelang de resultaten worden concrete tips gegeven om de eigen fitheid te verbeteren. Vanaf eind mei wordt de test opnieuw afgenomen. Het is de bedoeling dat elke leerling dan beter scoort dan nu. Het initiatief kadert in het gezondheidsbeleid dat de school voert.