16.1.09

Maandag verkeershinder in de Dudzelestraat

Komende maandag zal in opdracht van de wegbeheerder AWV langs de Dudzelestraat een vervuilde gracht worden uitgegraven. Dat gebeurt in de omgeving van de Fonteinestraat, ter hoogte van kilometerpaal 10,8 km. Tijdens de werken wordt over een afstand van ongeveer 50 meter de rijstrook voor het verkeer richting Brugge afgezet. Het verkeer zal ter plaatse beurtelings geregeld worden door middel van verkeerslichten.