28.11.08

Wordt Heist-Duinbergen één groot natuurreservaat?

Hugo De Plecker, het Knokke-Heistse provincieraadslid voor de Open-VLD, heeft in de raad geïnterpelleerd in verband met het doorschuiven van verantwoordelijkheden. In het Voorontwerp Gewestelijk Rup Strand Oostkust wordt de volledige strook strand tussen Heist en Duinbergen namelijk ingetekend als ‘Natuurverwervingsgebied’. In het Provinciaal Rup Strand en Dijk vormt dat gebied de overgangszone ‘Natuur-Recreatie’. De Plecker zegt dat Knokke-Heist geen nood heeft aan nog meer natuurgebieden. Wèl wil men een definitief toeristisch ontwikkelingsgebied met de gepaste ingrepen die daartoe nodig zijn, zoals het tegenhouden van de zandbank voor de kust. Volgens gedeputeerde Van Gheluwe moet men wachten op studies. De Plecker wil nu aandringen op een betere coördinatie tussen alle betrokken partijen.

Lees ook: Zandbank toch wegbaggeren? Recente geschiedenis Paardenmarkt