27.11.08

Enquête Mediatheek

Momenteel wordt in de Mediatheek van Scharpoord en filialen een enquête gehouden onder de gebruikers. Met de resultaten van het onderzoek wil men het aanbod en het gebruik van de muziek- en filmafdeling beter kunnen afstemmen op de wensen van de gebruiker. De enquêtelijst omvat voornamelijk meerkeuzevragen. Onder meer wil men weten hoe vaak men de mediatheek bezoekt en van welke deelafdeling men gebruik maakt. Verder wordt ook gepeild naar de tevredenheid over het aanbod dvd’s en muziekcd’s. Tevens wordt nagegaan hoe behulpzaam het personeel overkomt. Na verwerking zullen de resultaten ter inzage liggen in de bibliotheek.