26.11.08

Eerste Geniestraat enkel plaatselijk tweerichtingsverkeer

In de omgeving van de Eerste Geniestraat in de badstad wordt momenteel op heel wat bouwwerven gewerkt. Zwaar vervoer belemmert er vaak de doorgang. Om te voorkomen dat automobilisten noodgedwongen de verkeerde rijrichting nemen, wordt het eenrichtingsverkeer in de straat opgeheven tot 30 juni volgend jaar. In die periode zal het gebruik van de weg echter beperkt worden tot plaatselijk verkeer.